Książka: Steen Eiler Rasmussen – Odczuwanie architektury

Książka, która jest jedną wielką opowieścią o… O czym właśnie?

O architekturze, która wymyka się sztywno zarysowanym ramom, gdzie jej odbiór nie kończy się na przypisaniu budynku do danego stylu.
O tym, co najważniejsze, a więc o życiu w danej przestrzeni, gdzie obok rozwiązań architektonicznych, użytych materiałów liczy się także to, czy użytkownicy korzystają z niej, czy odpowiada ich potrzebom.
O tym, że architektura będąca na granicy sztuk pięknych i nauk ścisłych musi z nich korzystać w równym stopniu, gdzie oprócz wyliczeń matematycznych liczy się także indywidualne wrażenie danego obiektu.

Źródło: Wydawnictwo Karakter

Źródło: Wydawnictwo Karakter

A może jest to opowieść jak architektura wpływa na nasze codzienne życie, gdzie czasami zapominamy o tym, co w niej najistotniejsze. A więc o detalach, które tworzą całość, o życiu, które w niej powinno się odbywać i to, że musi ona wywoływać emocje.

Jest to też być może opowieść o tym, że architektury nie da się łatwo ocenić w systemie zero- jedynkowym, jest ona bardziej złożona, bardziej intrygująca i rozpatrywanie jej na jednej płaszczyźnie jest po prostu błędem.

Pozycja inspirująca, bo pokazuje, że na świat, a w szczególności architekturę, nie można patrzeć tylko z jednej perspektywy. Rasmussen udowadnia, że budynek może być niesamowitym wyzwaniem zarówno dla projektanta jak też użytkownika.

Atutem tej książki jest niesamowity entuzjazm, z jakim ją napisano. Udziela się on czytelnikowi, który zaczyna dostrzegać coś więcej niż tylko ściany, schody i powierzchnię użytkową w danym budynku.

Steen Eiler Rasmussen, Odczuwanie architektury
Tytuł wydania oryginalnego: Om at opleve arkitekture
Tytuł wydania anglojęzycznego: Experiencing Architecture
Wydawnictwo Karakter
Kraków 2015
ISBN 978-83-62376-76-6