AKTUALNOŚCI

Książka: Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy istnieje książka, zbierająca ogół pojęć, reguł dotyczących urbanistyki?

Otóż jest – w listopadzie ubiegłego roku ukazał się, jakże potrzebny w naszej codziennej pracy, “Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego” autorstwa wieloletniego praktyka urbanistycznego – mgr inż. arch. Piotra Saternusa. Ostatnie wydanie podobnej publikacji ukazało się w roku 1970, i to tylko w formie skryptu akademickiego – jak wszyscy doskonale wiemy, wiele zmian zaszło w dziedzinie urbanistyki od tego czasu. Jak zmieniło się od tamtych lat słownictwo, nomenklatura, poglądy i światopoglądy, wiedzą tylko Ci, którzy przeżyli tamtą epokę, późniejsze różne okresy i współczesne niedole urbanistyczne.

Okładka Leksykonu

Po roku 2000, zaczęły ukazywać się okazjonalne wydania: a to słownik terminów urbanistycznych niemiecko-polski, szwedzko-polski, a to znowu przy różnych większych opracowaniach (niekonieczne urbanistycznych!), jako spis użytych tam terminów z objaśnieniami, aż w końcu w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z roku 2003, gdzie wielu z nas do dzisiaj wciąż szuka właściwej interpretacji terminów, aby precyzyjnie opisać ich znaczenie w swoich opracowaniach planistycznych. W tymże roku powstała myśl zebrania jak najszerszego zbioru haseł używanych w urbanistyce i planowaniu przestrzennym. Mało tego, aby zebrać, w miarę możliwości, różne definicje dla tych samych terminów, które występują w rozproszeniu po różnych ustawach, rozporządzeniach, niektórych samodzielnych branżowych słownikach (np.: komunalnym, informacji przestrzennej, ochrony środowiska, geodezji i innych). Z czasem dołączono jeszcze co ważniejsze hasła z architektury, prawa unijnego i ekonomii. Powstała w ten sposób pozycja, jakiej do tej pory nigdy nie było – w jednym tomie niemal wszystko najważniejsze w naszej pracy. Żmudna praca szperacza trwała dziesięć lat. I oto jest taki zbiór: ponad 5000 haseł, 640 stron formatu A5, kolorowa, miękka lub twarda oprawa. Wydawca: BelStudio.

Forma Leksykonu jest klasyczna, chociaż pomyślany jest w ten sposób, aby można go było czytać „bez końca”, to znaczy poprzez liczne odesłania i skierowania przechodzi się z jednego hasła do innego pogłębiając wiedzę, ale i rozwijając ciekawość, co też mówi inne hasło, niekoniecznie już z tej samej beczki (branży). Na końcu podano zbiór literatury ułożony wg książek i aktów prawnych podstawowych i uzupełniających, który również może być kierunkowskazem do odpowiednich przepisów.

Leksykon dostępny jest w niektórych „dobrych” księgarniach, lub w internetowej księgarni naukowo-technicznej www.iknt.edu.pl, lub też wprost http://ksiegarnia.iknt.pl/piotr-saternus-leksykon-urbanistyki-i-planowania-przestrzennego.html w cenach: oprawa miękka – 67,20 zł/egz. i oprawa twarda – 79,80 zł/egz. brutto (na co już nie miałem żadnego wpływu). Dla osób preferujących czytanie na nośnikach elektronicznych – istnieje możliwość zamówienia wydania cyfrowego w formie e-booka.

Zamówienia na e-Leksykon przyjmowane są pod adresem [email protected], a po zebraniu co najmniej 200, Wydawca (inny niż wymieniony) uruchomi sprzedaż za cenę jednego egzemplarza 19,99 brutto. Aby jednak wydawcy opłaciło się, konieczne jest co najmniej 200 zamówień. O powodzeniu, lub niepowodzeniu akcji, każdy zostanie przez autora poinformowany mailem.

Według nas – książka jest doskonałym narzędziem, potrzebnym każdemu praktykującemu urbaniście. Pamiętajmy, że przecież człowiek uczy się całe życie. a z tym leksykonem, rozwój jest wprost zagwarantowany.