Książka: Ebezener Howard – Miasta-ogrody jutra

Miasta-Ogrody jutra to książka opisująca tworzoną hobbistycznie wizję miasta, która miała na celu poprawę poziomu życia tysięcy mieszkańcy Londynu.

Źródło: Centrum Architektury

Źródło: Centrum Architektury

Ebenezer Howard (1850-1928), mimo iż nie był architektem ani urbanistą, tylko urzędnikiem, uważany jest obecnie za kluczową postać dla rozwoju współczesnych miast. Stworzona przez niego koncepcja „miasta-ogrodu” – choć nieco utopijna i niemal niemożliwa do zrealizowania w całości według pomysłu jej autora, zachęciła ludzkość do zakładania nowych ośrodków miejskich w innej formie. W takiej, w której organizacja umożliwiałaby funkcjonowanie w harmonii z przyrodą, w społeczności zaangażowanej na rzecz wspólnego dobra, przy całkowitym przebudowaniu relacji społecznych i stosunków własności.

Na próżno szukać w tej publikacji konkretnych rozwiązań dotyczących planowania czy architektury. Chociaż koncepcja opracowana jest w najmniejszym detalu, nie zawiera technicznych opisów mających umożliwić budowę miasta „od zaraz”. Jak twierdzi sam autor, do powstania koncepcji opisywanej przez niego w książce potrzebni byliby architekci, urbaniści, geodeci, inżynierowie, którzy mogliby zaprojektować funkcjonujący organizm miasta. Tym, na co Ebenezer położył duży nacisk było rozwiązanie kwestii własności gruntu. Howard uważał, że właściciele ziem na których zbudowany został Londyn wyzyskują biednych robotników, którzy muszą gnieździć się w małych mieszkaniach.

Jego miasto-ogród miało stać się samoistnym bytem, który z ekonomicznego punktu widzenia będzie w stanie funkcjonować niemalże bez świata zewnętrznego. Mieszkańcy w obrębie miasta mieliby zapewnione nie tylko zatrudnienie, ale także miejsce do wypoczynku i wygodne, zdrowe środowisko życia. Autor bardzo dużą wagę przykłada do kwestii ekonomicznych – książka przedstawia dokładne wyliczenia kosztów budowy, a także późniejszego utrzymania i zarządzania takim miastem.

Idea miasta-ogrodu pozostaje jednak ciągle często przytaczanym pomysłem w projektowaniu urbanistycznym – i bardzo dobrze, bo głównym celem pracy wykonanej przez Howarda było właśnie stworzenie miast przyjaznym ludziom, które tworzą wszystkim mieszkańcom równe szanse.

Miasta-ogrody jutra
Tytuł oryginału: Garden Cities of To-morrow
Tłumaczenie: Martyna Trykozko
Tłumaczenie posłowia: Grzegorz Piątek
Słowo wstępne: Dorota Leśniak-Rychlak
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Biuro Szeryfy
Redakcja merytoryczna: Grzegorz Piątek
Redaktor prowadząca: Aleksandra Stępnikowska
Nakład: 3000 egz.
Sugerowana cena detaliczna: 40 zł