Kraków: trwają prace nad dokumentem „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

25 maja br. w Krakowie odbyło się inauguracyjne seminarium zapowiadające rozpoczęcie prac nad dokumentem „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”.

Strategia dotycząca rozwoju i zarządzania terenami zieleni ma być realizowana w oparciu o konsultacje społeczne – dokument ma nie tylko poruszać aspekty prawidłowego utrzymania i rozwoju zieleni w mieście, ale także uwzględniać potrzeby mieszkańców.

„Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” mają być pewnego rodzaju instrukcją dla Zarządu Zieleni Miejskiej. Mają być w niej zawarte wytyczne, które pozwolą prowadzić spójną politykę miasta, co w efekcie pozytywnie wpłynie m.in. na jakość i dostępność zieleni.

Pierwszy etap prac nad dokumentem, ma zostać poddany konsultacjom społecznym we wrześniu tego roku. Następnym krokiem jest sporządzenie koncepcji systemu terenów zieleni na podstawie wcześniejszej waloryzacji. Również ten etap obejmuje przeprowadzenie konsultacji społecznych. Finalnie, ostateczna wersja strategii zostanie przedłożona Radzie Miasta Kraków po tym, jak zostanie uzgodniona z  właściwymi organami.