AKTUALNOŚCI

Kraków: ruszyła pierwsza strefa czystego transportu

W ten weekend na krakowskim Kazimierzu, po raz pierwszy w Polsce, zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu.

ul. Józefa | autor: Zygmunt Put | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

Strefa czystego transportu jest narzędziem, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, ograniczenie ruchu samochodowego a także poprawa warunków poruszania się pieszych i rowerzystów.

Krakowscy radni o utworzeniu strefy zdecydowali podczas grudniowej sesji Rady Miasta. Zaczęła ona obowiązywać 5 stycznia, jej zapisy testowo działać będą przez pół roku. Jeśli rozwiązanie okaże się skuteczne, zostanie wprowadzone na stałe.

Do strefy czystego transportu na Kazimierzu prawo wjazdu mają mieszkańcy (bez ograniczeń swoimi dotychczasowymi samochodami) oraz przedsiębiorcy i taksówki, a także pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG. Jeśli strefa zostanie utrzymana to do 2026 r. również pojazdy przedsiębiorców i taksówki będą musiały być napędzane czystymi metodami. Złamanie zakazu wjazdu wiązać będzie się z mandatem w wysokości do 500 zł.

Strefa czystego transportu Kazimierz | źródło: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Strefą zostały objęte ul. Miodowa na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Beera Meiselsa na odcinku od Placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nowa, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Jonatana Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, ul. Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroka, ul. Ciemna, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu

Wprowadzenie w życie stref czystego transportu możliwe jest na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązującej od lutego 2018 r. Krakowska strefa jest pierwszą tego typu w Polsce.


Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych