AKTUALNOŚCI

Kraków: Radni zdecydują dziś o Strategii Rozwoju

Dziś pod obrady Rady Miasta Krakowa trafi zaktualizowana Strategia Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

Podczas mikołajkowej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie uchwały o przyjęciu strategii. Prace nad aktualizacją dokumentu rozpoczęły się w 2013 roku. Przed kolejne dwa lata urzędnicy wraz z ekspertami przygotowali projekt dokumentu. W 2015 mieszkańcy miasta mogli się z nim zapoznać w internecie, a w 2016 roku uruchomiono stronę internetową srk2030.pl, poświęconą dokumentowi oraz wydarzeniami konsultacyjnymi.

Strategię podzielono na sześć obszarów tematycznych:

  • Inteligentna i nowoczesna metropolia
  • Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy
  • Kultura i dziedzictwo kulturowe
  • Jakość życia
  • Kapitał społeczny
  • Zarządzanie miastem

W projekcie pojawia się między innymi zapis o przygotowaniach do realizacji systemu bezkolizyjnego transportu szynowego o “parametrach metra” oraz rozbudowie systemu szybkiego tramwaju. Zgodnie ze strategią Kraków udostępniać ma nowe przestrzenie publiczne, tworzyć nowe parki – w szczególności wzdłuż krakowskich rzek, kłaść nacisk na projekt ulic-ogrodów oraz poprawiać standardy jakości środowiska. Planowane parki kulturowe to Stara Nowa Huta, Stare Podgórze z Krzemionkami czy Kazimierz-Stradom z Bulwarami Wisły. Miasto uzyskać ma również nowy System Informacji Miejskiej. Rozbudowane będzie też “Obserwatorium“. Szczegóły dostępne są w projekcie, który dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.

Załącznik do Strategii Rozwoju Krakowa: Mapa transportowa z zaznaczoną planowaną linią “o parametrach metra”

Załącznik do Strategii Rozwoju Krakowa: Parki Kulturowe

Załącznik do Strategii Rozwoju Krakowa: strefy rozwoju gospodarczego