AKTUALNOŚCI

Kraków pyta o dostępność infrastruktury

Trwa badanie ankietowe które dotyczy problemów związanych z codziennym przemieszczaniem się osób o ograniczonej mobilności w Krakowie.

Celem uruchomionej w ostatnich dniach jest zidentyfikowanie zachowań i preferencji transportowych (np. wybór środka transportu) oraz problemów związanych z użytkowaniem systemu transportowego grupy osób z ograniczoną mobilnością. Ankieta skierowana jest do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, osób, które mają trudności z chodzeniem i poruszają się za pomocą lasek, balkoników, kul, osób starszych, kobiet w ciąży, osób z ciężkim i nieporęcznym bagażem, osób poruszających się po mieście z dziećmi. Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli wypowiedzieć się respondentom m. in. na temat przydatności wdrażanych rozwiązań – zwrócić uwagę co jest najbardziej istotne. Badanie składa się z dwóch części: formularza ankietowego oraz mapy. Na mapie można zaznaczać przeszkody, które napotykane są podczas podróżowania po Krakowie.

Ankieta jest częścią pracy magisterskiej opracowywanej na Politechnice Krakowskiej, a jej wyniki zostaną przekazane Działowi ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT. Link do ankiety