AKTUALNOŚCI

Kraków po nadzwyczajnej sesji w sprawie planowania

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zobowiązujących do przygotowania oraz przedstawienia informacji i wyjaśnień na temat decyzji administracyjnych, jakie Prezydent podejmował w związku z zabudowa Miasta – to efekt nadzwyczajnej sesji krakowskiej Rady Miasta.

Środowe posiedzenie zwołane zostało na wniosek radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Chcieli oni wyjaśnień, dlaczego zabudowywane są tereny zielone, a decyzje o warunkach zabudowy czy zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych są wydawane ich zdaniem uznaniowo i z naruszeniem przepisów. Według prezydenta Majchrowskiego “WZ-ki” i pozwolenia na budowę nie są wydawane uznaniowo. Mówił podczas sesji, że:

Nie można odmówić inwestorowi wydania decyzji, WZiZT, jeżeli spełni wszystkie warunki stawiane w ustawie. Jeżeli spełni, my musimy taką decyzję wydać

fot. krakow.pl

Zdaniem Majchrowskiego, miasto próbuje zahamować inwestycje szkodliwe dla otoczenia, jednak SKO i sądy administracyjne stają po stronie inwestorów. Usłyszeliśmy m.in. o konieczności zmian przepisów dotyczących planowania przestrzennego, tak by samorządy miały większe i bardziej precyzyjne kompetencje oraz powiązanie decyzji o warunkach zabudowy z zapisami studium. Majchrowski skrytykował również planowane lokalizacje programu Mieszkanie Plus w mieście oraz skrytykował słowa Artura Sobonia, wiceministra inwestycji i rozwoju, dla Rzeczpospolitej:

(Specustawa mieszkaniowa) zwiększy dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Umożliwi też inwestycje na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w której zobowiązali prezydenta, by do końca marca przedstawił na piśmie wyjaśnienia dotyczące sześciu wskazanych przez nich inwestycji. Dodatkowo, w tym tygodniu podczas posiedzenia będą rozpatrywane projekty, zobowiązujące prezydenta do publikowania w ciągu siedmiu dni informacji o tym, że ruszyła procedura dotycząca warunków zabudowy terenu lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Nagrania z posiedzenie dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Krakowa.