Kraków: czterokrotnie przekroczona norma zanieczyszczeń powietrza

W Krakowie ponownie odnotowano wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza, tym razem przekroczenie normy pociągnęło za sobą wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów o masie powyżej 3,5 tony do centrum miasta w obrębie II obwodnicy. Wprowadzeniem zakazu w życie ma zająć się Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Poziom zanieczyszczeń powietrza, które zawiera w sobie rakotwórczy benzo(a)piren oraz pył zawierający tlenek siarki, azotu i amoniak jest na tyle niepokojący (w tym tygodniu zanieczyszczenie pyłem PM 10 przekroczyło 200 µg/m3 – norma to 50 µg/m3; przekroczone jest także stężenie pyłu PM 2,5), iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska apeluje do mieszkańców Krakowa, aby pozostali oni w swoich domach. Prognozy na najbliższe dni wskazują, iż sytuacja ma się niestety pogorszyć, tzn. zostanie przekroczony poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego zanieczyszczeń wynoszący 300 µg/m3.

W lipcu tego roku informowaliśmy, iż w Krakowie rusza System Informacji o Stanie Zanieczyszczenia Powietrza, którego celem było informowanie na bieżąco mieszkańców i turystów miasta o jakości krakowskiego powietrza. Kilka dni temu, kiedy to odnotowano podwyższony poziom zanieczyszczeń pyłem PM 10, informacja została zdjęta z tablic.  Zapowiedziano już jednak, iż komunikaty ponownie pojawią się, mało tego będą aktualizowane co dwie godziny, tj. osiem razy dziennie.

Przypominamy, iż w październiku tego roku została podpisana ustawa antysmogowa,  która ma na celu m.in. ograniczenie negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących z urządzeń grzewczych. To właśnie Kraków jako jedno z pierwszych miast chciał wprowadzić zakaz palenia węglem w przydomowych piecach. Poziom stężenia pyłu zawieszonego w Krakowie przekraczany jest średnio ok. 200 dni w ciągu roku. Sejmik Województwa Małopolskiego pracuje na projektem uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Krakowa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 31 października zakończyły się konsultacje społeczne.

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z prognozowanym stężeniem zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej IMGW.