AKTUALNOŚCI

Kraków czeka na uwagi dotyczące nowego Parku Kulturowego

Trwają prace nad objęciem Nowej Huty ochroną w postaci Parku Kulturowego. Jeszcze przed dwa miesiące miasto czeka na wnioski od zainteresowanych.

Kraków, Nowa Huta; fot. Piotr Tomaszewski, lic CC-BY-3.0

Jak informowaliśmy w 2015 roku, po sukcesie parku kulturowego Stare Miasto władze Krakowa postanowiły rozpocząć planowanie stworzenia dwóch nowych obszarów objętych ochroną. W czerwcu 2015 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia „Parku Kulturowego Nowa Huta” oraz „Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami”. Miesiąc później przetarg na sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta wygrała Politechnika Krakowska. Z efektami prac zapoznać można się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Od dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące pierwszego z nich. Termin ich składania mija 31 marca 2017 roku.

W Nowej Hucie chroniony ma być obszar ponad 300 hektarów, w tym stara część dzielnicy, budynki centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego, klasztor Cystersów i dwór Jana Matejki w Krzesławicach. Park Kulturowy oznaczać będzie również wprowadzenie większych obostrzeń dla reklamodawców.

Warto wiedzieć
Konsekwencją utworzenia Parku Kulturowego jest konieczność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego