AKTUALNOŚCI

Krajowy Komitet Rewitalizacji: Pierwsze posiedzenie

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu Krajowego Komitetu Rewitalizacji.

W dniu 27 lipca 2017 r. premier Beata Szydło podpisała Zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji „Krajowy Komitet Rewitalizacji”. W skład Zespołu weszli przedstawiciele ministerstw związanych z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym, rozwojem wsi, środowiska, mieszkalnictwem, finansami publicznymi, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, a także przedstawiciele prezesa GUS. Głównym zdaniem Krajowego Komitetu Rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest uzgadnianie, koordynowanie i wdrażanie zmian na rzecz wzmacniania procesów rewitalizacji. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Ustawa o rewitalizacji przyjęta została z dnia 9 października 2015 r. i podpisana przez prezydenta pod koniec tego samego miesiąca. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało i udostępniło pierwszy praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji w maju 2016 roku. Latem tego samego roku wszystkie prace związane z rewitalizacją mają przejść pod zakres obowiązków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie ministerstwo przygotowuje kolejną edycję komentarza, nad którego prace prowadzone są z uczestnictwem członków Krajowego Komitetu Rewitalizacji.