AKTUALNOŚCI

Konkurs TUP za prace dyplomowe z roku 2020

Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło nabór do konkursu za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2020 roku.

W kolejnej edycji dorocznej Nagrody TUP udział będą mogły wziąć prace, które zgłosi promotor. Zgłoszenie nastąpić będzie mogło po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie. Każdy promotor może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2021 r. na adres: [email protected]. Prace w wersji analogowej będą przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 w dni powszednie, w godz. 9.30-12.30. Można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2021.

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma ams.

W skład Sądu Konkursowego wejdą:

  • Prezes TUP (lub osoba przez niego upoważniona) jako przewodniczący sądu,
  • członek TUP powołany przez Zarząd Główny TUP jako sędzia referent,
  • co najmniej dwóch członków TUP powołanych przez ZG TUP,
  • przedstawiciel SARP,
  • przedstawiciele sponsora (ów) konkursu.

Nagrody za prace z 2019 roku

W ubiegłym roku Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia za prace obronione w 2019 roku:

  • Nagroda: Kinga Butlewska za pracę pt. Redefinicja pojęcia “miejska jakość życia” w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
  • I wyróżnienie: Paula Rydel za pracę pt. Przestrzenie hybrydowe jako odpowiedź na kształtowanie współczesnych obszarów miejskich. Weryfikacja potencjału modelu na przykładzie nabrzeża wiślanego w Gdańsku, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Marczaka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
  • II wyróżnienie: Krzysztof Skrzypek za pracę pt. Jednostka mieszkaniowa oparta na systemie kolei miejskiej na przykładzie osiedla położonego w południowej strefie podmiejskiej Krakowa, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Pawła Trębacza na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
  • II wyróżnienie: Justyna Wójcik za pracę pt. Koncepcja architektoniczna Centrum Odtwórstwa Historycznego Wczesnego Średniowiecza w Bydgoszczy, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Moniki Trojanowskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Wyróżnienie honorowe: Michał Sieczka za pracę pt. Prawno-administracyjne uwarunkowania w kształtowaniu architektury budynków wielorodzinnych w zabudowie obrzeżnej; Analiza kwartału przeznaczonego pod zabudowę obrzeżną w obszarze śródmiejskim poprzez audyt z realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w latach 2006-2019 dla obszaru Zabłocie w Krakowie, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej