AKTUALNOŚCI

Konkurs o nagrodę Ministra za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji

Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił konkurs o nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji. Konkurs będzie promował najlepsze przykłady projektów, dokumentów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą mogły służyć za wzór dla następnych działań w tym obszarze. Nagroda będzie przyznana za najlepsze rozwiązania i osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji.

– Od 18 listopada 2015 r. obowiązują przepisy ustawy o rewitalizacji – pierwszy rok stosowania ustawy pozwala na wyciągnięcie wstępnych wniosków na przyszłość, docenienie dotychczasowych osiągnięć oraz poprawy niedociągnięć. Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa zależy aby zapewniać wysoką jakość rewitalizacji i wyznaczać prawne ramy i ułatwienia dla jej skutecznego wdrażania. Jednocześnie nadzorować cały proces rewitalizacji, aby przyniósł jak najlepsze rezultaty dla społeczeństwa – podkreśla wiceminister Tomasz Żuchowski.

Prace konkursowe, o ile taką wolę wyrażą ich autorzy, mogą być jednocześnie zgłaszane do udziału w plebiscycie internetowym na najpopularniejsze opracowanie dotyczące rewitalizacji. Plebiscyt będzie promował rewitalizację i jej znaczenie dla przestrzeni i zmian społecznych. Oceny zaprezentowanych projektów dokonają internauci poprzez głosowanie na najlepszy projekt na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W plebiscycie internetowym mogą wziąć udział opracowania z kategorii konkursowych:

  • miejscowy plan rewitalizacji,
  • przedsięwzięcia rewitalizacyjne: społeczne, w dziedzinie mieszkalnictwa, lokalnej gospodarki oraz środowiska, przyrody i krajobrazu (w plebiscycie internetowym te kategorie będą oceniane łącznie).
źródło: mib.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie: link
R
egulamin konkursu: link
Więcej informacji: link

Przypominamy jednocześnie, że do 30 czerwca można składać wnioski o nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Więcej w oddzielnym artykule.