Konkurs na sporządzenie koncepcji Centrum Projektów Środowiskowych w Starym Lesie

Koło Naukowe BUA z Politechniki Gdańskiej wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las serdecznie zapraszają studentów Wydziałów Architektury* do udziału w konkursie na sporządzenie koncepcji CENTRUM PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” W STARYM LESIE.

Konkurs_plakat

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w Starym Lesie koło Starogardu Gdańskiego jest jedną z dziewięciu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie pomorskim. Przetwarza on odpady komunalne pochodzące od ponad 190 tysięcy mieszkańców z terenu 20 gmin.

Dodatkową działalnością prowadzoną przez ZUOK jest działalność edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej – na terenie Zakładu prowadzone są warsztaty, szkolenia, dni otwarte i Festyny ekologiczne dla grup zorganizowanych oraz dla mieszkańców.

Budowie Centrum Projektów Środowiskowych i Edukacji Ekologicznej przy ZUOK „Stary Las” (dalej CPŚ) przyświeca cel stworzenia miejsca o charakterze pokazowo-edukacyjnym. CPŚ ma pełnić funkcję inicjatora i koordynatora realizacji projektów o charakterze środowiskowym, nie tylko do gmin, ale także do jak najszerszego grona odbiorców – mieszkańców czy przedsiębiorców. CPŚ ma być też miejscem koordynacji i prowadzenia działań z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej (prowadzenie lekcji, zajęć i warsztatów dla osób z różnych przedziałów wiekowych) nie tylko w sposób teoretyczny, ale także praktyczny – pokazowy, za pośrednictwem pokazywania procesów na okolicznych terenach, w szklarni, czy warsztacie.

Więcej szczegółowych informacji, regulamin konkursu oraz potrzebne załączniki dostępne są na www.pg.gda.pl/info/bua/konkurs-na-cpsiee-w-starym-lesie/

Kontakt: [email protected]

*studentów uczelni technicznych po których otrzymuje się tytuł inż. arch., a także absolwentów ww., nie później niż rok od uzyskania dyplomu ukończenia studiów

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.