AKTUALNOŚCI

Konkurs na estetyzację Portu Gdańsk rozstrzygnięty

Nowe ciągi spacerowe, zieleń, mała architektura, instalacje artystyczne – tak wyglądały zapowiedzi przed ogłoszeniem jesienią konkursu na estetyzację terenów Portu Gdańsk. W zeszły czwartek poznaliśmy jego wyniki.

Projekt Estetyzacja Portu Gdańsk zapoczątkowany został w 2014 roku przy współpracy portu z władzami miasta, Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Sopocką Szkołą Wyższą oraz Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zamysłem zarządu gdańskiego portu było stworzenie nowatorskiego portu przekształcenia oraz uporządkowania eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowania wolnych przestrzeni tak aby tereny portu uzyskały nowe oblicze. W miarę możliwości tereny portowe będą mogły zostać udostępnione mieszkańcom i turystom.

W pierwszym etapie projektu zorganizowane zostały warsztaty, w których udział wzięło około 60 studentów. Ich zadaniem było zaprezentowanie pomysłów w formie koncepcji na zagospodarowanie terenów nadwodnych wzdłuż Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym. Kontynuacją działań było ogłoszenie w październiku zeszłego roku przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział “Wybrzeże” otwartego dwuetapowego konkursu na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno- architektonicznymi zarządu portu. W pierwszym etapie konkursu prace zostały ocenione pod kątem atrakcyjności rozwiązań przez jury konkursowe, a autorzy trzech najlepszych koncepcji zostali zaproszeni do drugiego etapu.

Zwycięska praca wybrana i przedstawiona publicznie została w zeszłym tygodniu, a jest to projekt zaproponowany przez gdańskich architektów reprezentujących 3 pracownie: Restudio, Studio R oraz Midi. W skład zwycięskiego zespołu projektowego wchodzili: Roland Kwaśny, Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Piotr Karaś, Artur Dubis oraz Maja Smulska. Na jej podstawie rozpocznie się projektowanie rozwiązań przestrzennych znajdujący się w okolicy Wolnego Obszaru Celnego oraz Nabrzeża Ziółkowskiego. Zespół projektowy otrzymał zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej. Ostateczne efekty mają być widoczne za dwa lata.