AKTUALNOŚCI

Konkurs ERA-NET Smart Urban Futures otwarty

JPI Urban Europe, czyli Joint-Programming Initiative zaprasza do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, obejmujące tematyki miejskie.

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures wspiera międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Jest to czwarty konkurs sieci JPI Urban Europe z finansowym wsparciem Komisji Europejskiej w ramach Horyzontu 2020. Program już od kilku lat inicjuje wspólne, międzynarodowe konkursy badawcze w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast.

W planowanym naborze składać będzie można wnioski, które dotyczą następujących zagadnień:

  • Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage,
  • New dynamics of public services,
  • Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

O finansowanie na realizację projektu w Polsce mogą starać się jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1–9. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi być zatrudniony w jednej z powyższych jednostek i posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Budżet całego konkursu wynosi 23,5 miliona euro (konkurs jest współfinansowany ze środków Horyzont 2020), natomiast budżet Polski 0,25 miliona euro.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2016 r.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 20 września 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

W programie uczestniczą następujące kraje: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy. Jednostką koordynującą w Polsce jest Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji na stronach JPI Urban Europe oraz Narodowego Centrum Nauki, a także w prezentacji.