Konkurs dyplomowy TUP

Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o doroczne nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2014 roku.

TUP logo

Konkurs dotyczy magisterskich prac dyplomowych na wyższej uczelni w Polsce podejmujących temat projektowania urbanistycznego, studiów dotyczących zagadnień gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego. Wytypowania do konkursu dokonuje promotor, który po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku. W konkursie uczestniczyć może dowolna liczba prac z jednej uczelni. Z prac zgłoszonych do konkursu powinny zostać usunięte wszelkie dane pozwalające na zidentyfikowanie autora i zastąpione sześciocyfrowym kodem, wybranym indywidualnie przez każdego kandydata. W przypadku wykonania modelu lub makiety, do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie lub obraz cyfrowy.

Termin składania prac upływa 26 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00. Prace będą przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100. Prace można również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, nie późniejsza niż 19 czerwca 2015 r. Ogłoszenie wyników nastąpić ma na przełomie lipca i sierpnia.

Karta zgłoszenia pracy dostępna do pobrania w formacie pdf lub doc. Regulamin konkursu do pobrania pod tym linkiem.