Kongres Smart Metropolia – Gdańsk, 23-24.11.2016 r.

Otwartość i bezpieczeństwo to motyw przewodni 5. edycji  Kongresu Smart Metropolia, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada w Centrum  Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. Dwudniowej debacie metropolitalnej towarzyszyć będą wydarzenia Smart Metropolia Expo oraz Smart Metropolia Eko Forum.

baner_czarny280x100

Ideą kongresu Smart Metropolia organizowanego przez Obszar Metropolitalny  Gdańsk-Gdynia-Sopot jest przybliżenie tematyki zjawiska metropolizacji. Rozwój państw opiera się na silnych obszarach metropolitalnych, z których każdy to duży rynek pracy, obejmujący kilkadziesiąt gmin – miejskich i wiejskich, zdolny do tworzenia i przyciągania nowych pomysłów i kapitału. Smart Metropolia odpowiada na pytania jak przyspieszyć proces budowy konkurencyjnych ośrodków metropolitalnych i jak wzmocnić ich pozytywny wpływ na resztę kraju.  Tegoroczna edycja największego tego typu Kongresu poświęcona jest tematowi otwartości i bezpieczeństwa metropolii w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczych, przestrzennych i społecznych.  

Smart Metropolia Kongres

Każdy dzień kongresu rozpocznie się od wykładu wprowadzającego oraz sesji plenarnej.
Następnie dyskusja zostanie podzielona na trzy ścieżki: gospodarka, przestrzeń oraz społeczeństwo metropolii, którym poświęcone będą po dwa panele dziennie. – Zarówno w trakcie sesji plenarnych, jak i paneli tematycznych, będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw – mówi Michał Glaser, Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja. Nie unikniemy w tym kontekście pytania o funkcje metropolitalne i zakres zadań, których koordynacja w skali metropolitalnej sprzyja i jest niezbędna do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców.

W Kongresie  wezmą udział  przedstawiciele  polskich i zagranicznych obszarów metropolitalnych, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy i inwestorzy.

Do końca października ogłoszona zostanie oficjalna lista prelegentów. Do tej pory swoją obecność potwierdzili tacy goście jak: profesor Saskia Sasen (University of Columbia), Rudiger Ahrend (Koordynator Programu dla Obszarów Miejskich, OECD), Richard Walton (Dyrektor Counter Terrorism Global Ltd), Marie-Lousie Ronmark (I Wiceprezydent Związku Miast Bałtyckich), Elizabeth Johnston (Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach) Paweł Adamowicz (Prezydent Gdańska), Jacek Karnowski (prezydent Sopotu) czy Kacper Winiarczyk (General Manager Ubera w Polsce).

Smart Metropolia Expo i Smart Metropolia Eko Forum

Aspirując do miana jednego z największych i najciekawszych wydarzeń tego rodzaju w kraju pod jedną marką – obok Smart Metropolia Kongres – odbywać się będą równolegle dwa inne wydarzenia. Smart Metropolia Expo (wcześniej Technicon Innowacje) to 12. edycja targów Techniki, Nauki i Innowacji organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Targi są praktyczną odpowiedzią na merytoryczną debatę prowadzoną podczas bloków dyskusyjnych – prezentują innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu, nauki, administracji publicznej i samorządowej.

Smart Metropolia Eko Forum to nowa odsłona Re:Miasta, gdańskiego projektu edukacji ekologicznej. Wydarzenie będzie miało formę debaty podzielonej na sesje plenarne, podczas których poruszane będą zagadnienia ekologiczne dotyczące obszarów metropolitalnych: gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na konkurencyjność oraz jakość powietrza a zdrowie mieszkańców metropolii. Ponadto odbędzie się także prezentacja smart rozwiązań i technologii mających zastosowanie w gospodarce odpadami i ochronie środowiska.

Pierwsze tego rodzaju wydarzenie

Smart Metropolia to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, podczas którego nie tylko toczyć się będzie aktywna debata na temat kierunków rozwoju obszarów metropolitalnych, ale także odbędzie się pokaz zarówno innowacyjnych rozwiązań jak i możliwości wykorzystania obecnych technologii realnie rozwiązujących problemy współczesnych metropolii. Skierowane jest ono do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką obszarów metropolitalnych oraz ich wpływem na rozwój gospodarczy i społeczny. Udział w Smart Metropolia jest bezpłatny, obowiązuje jedynie rejestracja na oficjalnej stronie www.smartmetropolia.pl, na której znaleźć można także więcej szczegółów dotyczących imprezy.

W razie dodatkowych pytań, informacji udziela:

Agata Dąbkowska

tel: +48 734 134 938

[email protected]

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.