Konferencja: Wyzwania dla współczesnych miast, Bydgoszcz, 20.05.2019

Zapraszamy na V konferencję z cyklu Wszyscy Jesteśmy Pieszymi!

ze specjalnym udziałem Pani Petry Jens, pełnomocniczki władz miasta Wiednia ds. mobilności pieszej

O udogodnieniach dla mieszkańców oraz wyzwaniach stojącymi przed miastami w najbliższej przyszłości będą rozmawiać w ratuszu eksperci z Polski, Austrii i Wielkiej Brytanii. Konferencję 20 maja 2019 r. organizuje Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Spotkanie otworzy prelekcja Petry Jens, pełnomocniczki Wiednia ds. komunikacji pieszej. W Polsce było o niej głośno za sprawą pilotażowego projektu “Schulstrasse” (ulica szkolna), zmieniającego organizację ruchu w pobliżu wybranych szkół. Pomiędzy godziną 7:45 a 8:15 wprowadzono zakaz ruchu pojazdów na ulice, przy których znajdują się szkoły. Pozwoliło to dzieciom bezpiecznie i spokojnie dojść do budynku, bez konieczności przepychania się między co chwilę zatrzymującymi się i odjeżdżającymi pojazdami. Rozwiązanie było na bieżąco oceniane i analizowane przez specjalistów z zakresu ruchu drogowego. Po zakończeniu pilotażu kolejne 20 szkół zgłosiło się z prośbą o wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Petra Jens opowie zarówno o sukcesie tego projektu, jak i o swojej codziennej pracy.

Następnym gościem z zagranicy będzie Rob Trapnell, architekt i urbanista z Wielkiej Brytanii. Opowie o projektowaniu bezpiecznych ulic, które są wygodne i funkcjonalne dla wszystkich mieszkańców. Dowiemy się jak obecne w Polsce problemy infrastrukturalne rozwiązano w angielskim Bristolu. Wyzwania dla miast takie jak: smog, starzenie się społeczeństwa, migracja, automatyzacja miejsc pracy i związane z nią konsekwencje przedstawi Justyna Król z Pracowni Miejskiej w Koninie. O transporcie samochodowym i związanym z tym smogiem opowie także Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego. Oddział Mazowiecki Klubu opracował miejskie postulaty transportowe z rekomendacjami dla polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które pozwalają urzędnikom już teraz podejmować działania poprawiające jakość powietrza. Postulaty podpisało kilkanaście organizacji pozarządowych z całej Polski.

Wśród kolejnych prelegentów należy wymienić Łukasza Zboralskiego – dziennikarza, redaktora naczelnego portalu brd24.pl zajmującego się kompleksowo tematyką bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz Michała Beima – eksperta Instytutu Sobieskiego ds. transportu kolejowego i planowania przestrzennego. Ponadto o projektowaniu miasta dla seniorów opowie Rafał Moczkodan. Będzie można też posłuchać prelekcji Macieja Mycielskiego – architekta i urbanisty – współtwórcę rozwiązań dla nowej dzielnicy Gdynia Zachód. Skutecznie zastosował nowatorskie narzędzia do konsultacji społecznych, które umożliwiają planistom rozwiązać skomplikowane problemy organizacji przestrzeni publicznej, w tym także te, wynikające ze sprzecznych problemów różnych środowisk.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2019 r. w godz. 11:00-15:00 w Sali Sesyjnej Ratusza przy ul. Jezuickiej 1. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Bieżące informacje na profilu wydarzenia na Facebooku

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.