Konferencja – Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Konferencja Naukowa pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24-25 czerwca 2014 r., Warszawa

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej pt. „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju” organizowanej w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniach 24 – 25 czerwca 2014 roku.

I edycja konferencji –  „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju” zorganizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w roku 2011 w Jachrance zgromadziła badaczy wywodzących się z ośrodków z całego kraju. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja zainicjowała cykliczne spotkania integrujące środowiska naukowe i samorządowe, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w planowaniu przestrzennym.

Obecna II edycja konferencji, będąca kontynuacją i rozwinięciem poprzedniej, ma na celu pogłębienie badań w dziedzinie gospodarki przestrzennej, koncentrując się na czterech głównych blokach tematycznych obejmujących szerokie zagadnienia związane z: planowaniem przestrzennym, procesem inwestycyjnym, organizacją gospodarowania przestrzenią oraz partycypacją społeczną.

Więcej informacje o konferencji i możliwościach publikacji zgłoszonych rozdziałów w monografii pt. „Gospodarka Przestrzenna” Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej na stronie internetowej www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

Studenci nie ponoszą opłaty konferencyjnej po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.