AKTUALNOŚCI

Konferencja: Wartości i zasady prawa ochrony środowiska i planowania przestrzennego, Toruń, 26-27.03.2020

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 26-27 marca 2020 r. w Toruniu Konferencję Naukową p.t.:

Wartości i zasady prawa ochrony środowiska i planowania przestrzennego

Konferencja ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowców i praktyków zajmujących się prawem ochrony środowiska i planowaniem przestrzennym. Celem konferencji jest również stworzenie płaszczyzny naukowej integracji naukowców. Obrady odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W dniu 26 marca 2020 r. przewidziany jest panel popołudniowy oraz uroczysta kolacja.

Udział w Konferencji jest odpłatny, liczba miejsc ograniczona. Wszelkie informacje, w tym program, formularze rejestracyjne, koszty uczestnictwa oraz terminy dokonywania opłat znajdują się na stronie https://konferencjawz.umk.pl/

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.