Konferencja „Ogrody Przedsiębiorczości – Aglomeracja jutra” – Katowice, 13.04.2016 r.

Wiemy, że aglomeracja śląsko-zagłębiowska ma ogromny potencjał gospodarczy. Często widzimy, słyszymy i czytamy o tym, że jest on wykorzystywany jedynie w niewielkim procencie. Wierzymy, że może się to zmienić dzięki ścisłej współpracy między przedstawicielami biznesu, trzeciego sektora i administracji publicznej.

ogrody

Konferencja będzie przestrzenią na plany i działania wszystkich uczestników związane z tematem głównym. Na konferencję warto zabrać swoje przemyślenia i pomysły, wątpliwości i pytania, wiedzę i doświadczenia.

Będzie to czas i miejsce na wspólne projekty, dialog, wymianę myśli i wartościowe dyskusje.

Chcemy, by uczestnicy mieli realny wpływ na przebieg konferencji. Dlatego na spotkaniu będzie można:

  • proponować tematy i obszary pracy zespołów,
  • spotkać ludzi, którzy chcą wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w regionie m.in.: przedstawicieli biznesu, NGO, środowiska startup, uczelni wyższych i urzędników,
  • pracować w małych zadaniowych grupach,
  • korzystać z własnych sprawdzonych technik i narzędzi,
  • swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami i pracować nad tym co Cię interesuje.

Spotkanie będzie prowadzone metodą Open Space Technology, a to oznacza różnorodność, dynamikę, kreatywność i ponadprzeciętny przepływ informacji.

Termin: 13 kwietnia 2016                           

Miejsce: Muzeum Śląskie Katowice

Udział: bezpłatny (wymagana rejestracja na stronie lub zgłoszenie mailowe na adres: [email protected] )

Więcej informacji na stronie: www.ogrodyprzedsiebiorczosci.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.