AKTUALNOŚCI

Konferencja „MSR Lab – Towards wiser cities and better living” – II komunikat

Konferencja, która odbędzie się 20 września na Politechnice Gdańskiej jest  finałem projektu Mentor & Student Research Lab, towarzyszącego 50. Kongresowi ISOCARP (the International Society of City and Regional Planners) w Gdyni.

Mentor logo

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Urban Transformations”. Studenci i doktoranci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, pod okiem urbanistów i planistów z Argentyny, Francji, Holandii, Ghany i Stanów Zjednoczonych, wypracowali pięć innowacyjnych i wizjonerskich koncepcji dla miast w przełomowym, dla większości z nich, okresie istnienia.

Projekty ukazują lokalne zagadnienia z zakresu urbanistyki i towarzyszącym jej przemianom przestrzennym, funkcjonalnym i społeczno-gospodarczym, w szerszym – globalnym kontekście – niekiedy z perspektywy całkowicie odległej i do tej pory nieznanej. Dzięki międzynarodowemu spojrzeniu na miasta XXI wieku zmiany zachodzące w przestrzeniach publicznych oraz sposobie poruszania się po nich przy wykorzystaniu  zintegrowanych systemów infrastruktury miejskiej w niedalekiej przyszłości mogą okazać się kluczowe w zapobieganiu postępującej suburbanizacji i degradacji społeczno-ekonomicznej miast.

Efekty prac grup projektowych zostaną zaprezentowane podczas konferencji.  Zapraszamy do udziału! Już teraz można wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie projektu w zakładce ‘conference’. Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie oraz fanpage’u konferencji.

To wydarzenie znajduje sie takze w naszym kalendarzu. w naszym kalendarzu.