Konferencja Innovators’ Summit #4 Smart City / Smart Living, Kraków, 19-20.11.2015

Konferencja Innovator's Summit #4 Smart City Smart Living

Podstawowe założenia konferencji

 • Termin: 19-20 listopada 2015 r. (czwartek – piątek)
 • Miejsce: Małopolski Park Technologii Informacyjnych, ul. Podole 60, Kraków
 • Przewidywana liczba uczestników: 250-300 osób (inżynierowie, specjaliści IT, szefowie działów R&D, CTO, inwestorzy, przedstawiciele miast i uczelni)
 • 2 ścieżki tematyczne: technologiczna oraz biznesowa
 • Przegląd istniejących rozwiązań oraz kluczowych technologii Smart City / Smart Living
  dla miast, domów oraz miejsc pracy
 • Formuła: case study, warsztaty, prezentacje, panel dyskusyjny, Product Hackaton

Program

Ramowy program konferencji obejmuje:

 • 6 case study światowych wdrożeń Smart City
 • Prezentację 6 technologii, które umożliwiają tworzenie nowej generacji rozwiązań
 • Panel dyskusyjny dla przedstawicieli miast, biznesu i środowisk naukowych
 • Product Hackaton – uczestnicy skonfrontują swoje rozwiązania z mentorami oraz project managerami wdrażającymi nowe technologie
 • Open Space – prezentacja pomysłów na innowacje w gronie uczestników i mentorów
 • Poza częścią merytoryczną aktywny „networking” oraz atrakcje dodatkowe

Dotychczasowe wydarzenia

Change Leaders od 2 lat organizuje niekonwencjonalne, edukacyjne wydarzenia, które są połączeniem warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań. Tegoroczna konferencja jest już 4-tą edycją cyklu Innovators’ Summit. Każdy taki event jest dedykowany wybranemu zagadnieniu biznesowemu lub technologicznemu oraz danej grupie odbiorców: liderów innowacji w danej dziedzinie. Pomagamy inspirować, wprowadzać oraz podtrzymywać innowacyjne zmiany w biznesie. Więcej na:

www.innovatorssummit.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.