AKTUALNOŚCI

Konferencja “Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości – ujęcie interdyscyplinarne” – Wrocław, 25-26.09.2017

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ma zaszczyt zaprosić na:

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE 

25 26 września 2017 r. Wrocław 

KONFERENCJA JEST POŁĄCZONA Z JUBILEUSZAMI 55. ROCZNICY POWSTANIA KATEDRY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ORAZ 15. ROCZNICY UTWORZENIA KIERUNKU STUDIÓWGOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI

PATRONAT HONOROWY 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Paweł Hreniak

Wojewoda Dolnośląski

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Przewodniczący Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Małgorzata Bartyna-Zielińska

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Wrocław

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski

Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Michał Jęcz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Obchody jubileuszu 55. rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. rocznicy utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna stały się okazją do zorganizowania interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI –
UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE: 

 • metody naukowo-badawcze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego,
 • innowacje i postęp technologiczny w gospodarce przestrzennej,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • przyrodnicze i kulturowe aspekty planowania przestrzennego,
 • rewitalizacja oraz zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • marketing i zarządzanie przestrzenią,
 • ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego,
 • geodezja w gospodarce nieruchomościami i planowaniu przestrzennym,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • polityka przestrzenna Polski w kontekście polityki Unii Europejskiej,
 • przestrzenne aspekty procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących w Polsce i na świecie,
 • teoria gospodarki przestrzennej a praktyka zawodu urbanisty.
 

KOMITET HONOROWY

 

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Barbara Kryk prof. US

Uniwersytet Szczeciński

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Alina Maciejewska

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Robert Pajkert

Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii

dr hab. Paweł Churski prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Przybyła

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

prof. dr hab. Krystian Heffner

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Uniwersytet Opolski

RNDr. ZitaIzakovičová PhD.

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jan Kempiński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser

Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Stanisław Korenik

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

KOMITET NAUKOWY

 

prof. dr hab. Beata Raszka – przewodnicząca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu RNDr. Peter Barančok, CSc.
Slovak Academy of Sciences, Bratislava

dr hab. Krystyna Bryś
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław Ciok
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-
-Soroczyńska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Maria Hełdak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Marian Kachniarz, prof. UE we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 

 

dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Edward Osada
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski
Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Szymon Szewrański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Beata Warczewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


TERMINARZ KONFERENCJI

Uwaga zmiana: w związku z zainteresowaniem termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 kwietnia 2017r.

Do 15 kwietnia 2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa oraz streszczeń referatów i posterów.

Do 20 kwietnia 2017 r. – potwierdzenie przyjęcia tematu referatu lub posteru.

Do 30 kwietnia2017 r.–wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji.

Do 30 czerwca 2017 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2017 r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, 50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Aula Jana Pawła II

Przewidywany koszt konferencji wynosi 500 zł, dla doktorantów oraz studentów 300 zł (opłata obejmuje:

udział w konferencji, materiały promocyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i uroczystą

kolację w pierwszym dniu konferencji).

KARTA ZGŁOSZENIA

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\

C.K. Norwida 25

50-375 Wrocław

Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

Z dopiskiem:

D120/0002/17  oraz imię i nazwisko uczestnika

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają koszty dojazdu, noclegu oraz publikacji artykułu.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na hasło „Konferencja KGP” w następujących miejscach:

Hotel Jan Paweł II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 (Ostrów Tumski) (pokój 1-osobowy 230 zł ze śniadaniem, 2-osobowy 340 zł ze śniadaniem),

Dom Nauczyciela ZNP, ul. Nauczycielska 2, Wrocław (okolice Placu Grunwaldzkiego) (pok. 1-osobowy od 75 zł do 120 zł bez śniadania, 2-osobowy od 125 zł do 152 zł bez śniadania, pokoje o różnym standardzie).

Koszt publikacji jednego artykułu (opracowanego według wymogów redakcyjnych) jest uzależniony od czasopisma wskazanego przez Autora.

PUBLIKACJE 

Przewidujemy skierowanie, przyjętych przez Komitet Naukowy, oryginalnych prac do publikacji w rekomendowanych czasopismach naukowych (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Autorzy publikacji mogą zdecydować o wyborze czasopisma spośród podanych poniżej:

 • Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (w języku polskim 10 artykułów, w języku angielskim b. o., 600 zł,10 pkt.),
 • Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) (tylko w języku angielskim, 450 zł +23% VAT,12 pkt.),
 • Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (Gospodarka przestrzenna) (w języku polskim, 250 zł, 9 pkt.),
 • Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska) (w języku polskim lub angielskim, 310 zł, 10 pkt.).
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w języku polskim, koszt publikacji referatu o objętości 8 stron A4 wyniesie około 400 zł, 10 pkt.),
 • Studia KPZK PAN (w języku polskim, koszt publikacji referatu o objętości do 20 tys. znaków wyniesie około 850 zł, 9 pkt.). 

Pierwszego dnia konferencji planujemy wygłoszenie zamówionych referatów oraz organizację paneli dyskusyjnych. Drugiego dnia konferencji przewidujemy wystąpienia młodych naukowców, studentów oraz praktyków. Program konferencji zostanie uzupełniony sesją posterową (rozmiar posteru A1), do uczestnictwa w której zapraszamy zwłaszcza młodych naukowców (doktorantów) oraz studentów i innych zainteresowanych taką formą prezentacji wyników swoich badań. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFERENCJI SĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM: 

http://konferencjagp2017.up.wroc.pl/ 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Maria Hełdak – przewodnicząca

dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska – z-ca przewodniczącej

dr hab. inż. Szymon Szewrański – z-ca przewodniczącej

dr inż. Beata Warczewska –sekretarz

dr inż. Małgorzata Akińcza                 dr inż. Jan Kazak

dr inż. Olgierd Kempa                                    dr inż. Piotr Krajewski

dr Alina Kulczyk-Dynowska              dr inż. Barbara Mastalska-Cetera

dr Zbigniew Piepiora                          dr Katarzyna Przybyła

mgr inż. Ciechosław Patrzałek                        mgr Marta Sylla

KONTAKT

dr hab. inż. Maria Hełdak, tel. kom. 601 838 360

dr inż. Beata Warczewska, tel. 71 320 5676

e-mail: [email protected]

PATRONAT HONOROWY:

ORAZ UNIA UCZELNI NA RZECZ ROZWOJU KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.