AKTUALNOŚCI

Kolejny zespół doradczy do spraw planowania przy ministerstwie

Powołany zostanie nowy zespół, który zajmie się zmianami w gospodarowaniu przestrzennym. Tym samym potwierdzają się nasze informacje z początku roku.

Ministerstwo Rozwoju | fot. SJ ©Urbnews

Ministerstwo Rozwoju | fot. SJ

Zgodnie z zarządzeniem z końca lutego 2020 roku, do zadań zespołu doradczego należeć będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego oraz przedstawianie Ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do projektów regulacji przygotowanych z uwzględnieniem wyników prac.

Zespół doradczy liczyć ma nie więcej niż 29 osób, w tym Przewodniczący, jego Zastępca oraz Sekretarz.  Ich wskazywać ma odpowiedni Minister spośród członków zespołu będących pracownikami Departamentu Planowania Przestrzennego. Członkami Zespołu mogą być osoby posiadające wiedzę z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, finansów publicznych, lub innych dziedzin niezbędnych do przygotowania reformy systemu planowania przestrzennego. Możliwa będzie również praca w podzespołach.

Powtarza się scenariusz, że wraz z powołaniem nowego rządu prace rozpoczyna nowy zespół doradczy. Poprzedni został zwołany w maju 2018 roku przez ówczesnego ministra inwestycji i rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego. Zespół zakończył pracę w lutym 2019 roku, przedstawiając założenia zmian ustawy Prawo Budowlane oraz zmian w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej podobne zespoły pracowały m.in. nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym. Do niego powrotu jednak nie będzie – zapowiedział już w grudniowym wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” wiceminister Robert Nowicki.