Politechnika Warszawska Gospodarka Przestrzenna – Zaproszenie