Minister: Kodeks urbanistyczno-budowlany w tym roku

Na wtorkowym posiedzeniu rządu, Minister infrastruktury i budownictwa, Andrzej Adamczyk, przedstawił podsumowanie ostatnich sześciu miesięcy pracy. Zapowiedział również przyszłe kierunki prac ministerstwa.

Minister wspomniał o pracach resortu nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Adamczyk zapewnił we wtorek, że do końca roku projekt kodeksu zostanie opracowany i będzie złożony w Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Według MIB, obowiązujące Prawo budowlane jest nieprzejrzyste i skomplikowane, a najwięcej problemów zlokalizowanych jest w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących kwestie odszkodowań w budownictwie.

W 2012 roku premier Donald Tusk powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Celem jej powołania była „potrzeba dokonania kompleksowych zmian w szeroko rozumianym procesie inwestycyjno-budowlanym”, a zadaniem było uporządkowanie i znowelizowanie Prawa budowlanego. W pierwszej połowie 2014 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła podstawową wersję Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ostatecznie projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych w 2015 roku.

Zdaniem Adamczyka Komisja nie wywiązała się ze swoich obowiązków. W styczniu minister odwołał jej członków. Dziś nad nowelizacją Prawa budowlanego pracują urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod kierownictwem wiceministra Tomasz Żuchowskiego.

Również wiceminister krytykował wcześniej długie prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Jednocześnie zapowiedział, że nowy kodeks opracowany będzie w oparciu o dobre rozwiązania z opublikowanego w 2015 roku projektu. Zgodnie z kwietniowymi zapowiedziami wiceministra Kazimierza Smolińskiego uproszczona oraz tańsza ma zostać procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Minister Adamczyk zapowiedział również, że na przełomie maja i czerwca tego roku MIB przedstawi założenia programu mieszkaniowego rządu „Mieszkanie+”.