kladka2

kladka2

Kładka w obecnym projekcie kończy się na bulwarach, które od ul. Karowej oddziela Wisłostrada.

Kładka w obecnym projekcie kończy się na bulwarach, które od ul. Karowej oddziela Wisłostrada.