AKTUALNOŚCI

Kielce ogłaszają konkurs na przebudowę placu Wolności

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego. Nagrodą jest 30 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowej dokumentacji.

Plac_Wolności_w_KielcachNajwiększy plac miejski w Kielcach (jakim jest Plac Wolności) czeka pełna przebudowa i zmiana charakteru miejsca. Dotychczasowy parking dla samochodów ma przekształcić się w tętniącą życiem przestrzeń publiczną. Plac wpisuje się w historyczne założenie urbanistyczne tzw. Nowego Miasta i leży na XIX-wiecznej osi urbanistycznej, na której niedawno stanął pomnik Józefa Piłsudskiego (we wschodniej części placu). Konieczne pewnie będzie wydobycie osi od Skweru Żeromskiego, przez ul. Mickiewicza do pomnika marszałka.

Koncepcja architektoniczna ma zawierać zagospodarowanie powierzchni Placu Wolności i projekt garażu podziemnego. Koncepcja zagospodarowania ma obejmować m.in.:

  • nową kompozycję zieleni
  • nową posadzkę urbanistyczną
  • detale architektoniczne i małą architekturę – to co ma nadać miejscu charakter – tzw. meble miejskie
  • charakterystyczne elementy zagospodarowania

Magistrat chce, aby plac stał się przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową, ale też miejscem, gdzie mogłyby się odbywać imprezy ogólnomiejskie i patriotyczne przy pomniku Piłsudskiego. Dodatkowo plac ma być też wykorzystywany dla plenerowej działalności Muzeum Zabawek i Zabawy. Równocześnie projektanci będą musieli spełnić wszelkie wymogi ochrony konserwatorskiej otaczającej Plac.

Druga część konkursu to projekt parkingu podziemnego na 250-300 miejsc postojowych. Ma on rozwiązać problemy komunikacyjne w tym rejonie miasta, ale jednocześnie trzeba pogodzić elementy infrastruktury parkingu z dominującą, przyszłą wypoczynkową funkcją placu.

Główną nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji na temat opracowania szczegółowej dokumentacji. Kolejne nagrody to 20 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce oraz wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Włodzimierz Mucha, wiceprezes SARP, a jednym z sędziów prof. Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej.

Projekt przebudowy jest elementem dużego programu realizowanego przez UM Kielce “Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”. Nowy Plac Wolności finansowany będzie już z nowego budżetu europejskiego.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 14 października 2014 r., do godzi. 15:30.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.