Katalonia wprowadza podatek od pustostanów

1 marca we Wspólnocie Autonomicznej Katalonia zacznie obowiązywać opłata od mieszkaniowych pustostanów.

Region w północno wschodniej Hiszpanii boryka się z problemem mieszkaniowym – przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na lokale występuje bardzo duża liczba pustostanów. Obecna sytuacja jest w znacznej mierze wynikiem długotrwałych zmian w strukturze mieszkalnictwa, która doprowadziła do prawie całkowitej prywatyzacji i marginalizacji budownictwa komunalnego. Warunki pogorszyły się po kryzysie ekonomicznym z 2008 roku. Jego echem jest utrzymująca się stale wysoka liczba eksmisji, z czego na samą Katalonię przypada 22% wszystkich usunięć z lokali w kraju.

fot. Matt Brittaine | źródło: flickr.com | lic. CC BY-ND 2.0

fot. Matt Brittaine | źródło: flickr.com | lic. CC BY-ND 2.0

W lipcu ubiegłego roku kataloński parlament przegłosował ustawę, która opodatkuje niezamieszkane od przynajmniej dwóch lat nieruchomości. Wysokość opłaty zależeć będzie od powierzchni użytkowej budynku i wahać się będzie od 10 do 30 euro za metr kwadratowy. Opłata nie będzie dotyczyć osób prywatnych, uiścić będą ją musiały banki czy agencje nieruchomości. Wyliczenia wskazują, że roczna stawka, zależnie od lokalizacji mieszkania, wyniesie od 800 do 2600 euro. Stawka zostanie obniżona, jeśli właściciel zdecyduje się przeznaczyć nieruchomość na mieszkalnictwo społeczne.

Szacuje się, że dochody z wprowadzenia podatku wyniosą 8 mln euro rocznie. Zostaną one przeznaczone na zwiększanie liczby mieszkań komunalnych – poprzez budowę nowych obiektów lub wykup już istniejących.

Warto nadmienić, iż w obliczu kryzysu mieszkaniowego władze Katalonii i Barcelony tworzą nowe struktury własnościowe, łączące mieszkania własnościowe z czynszowymi. Nowych rozwiązań szukają sami mieszkańcy – powstają spółdzielnie, które oferują różne formy kooperatywnego zamieszkania.