AKTUALNOŚCI

Serce Miasta Studio 44

Serce Miasta Studio 44

Zwycięska koncepcja pracowni Studio 44 z Sankt Petersburga zakłada m.in. likwidację szerokich Prospektów: Lenińskiego i Moskiewskiego, a także wyznaczenie na nowo kwartałów zabudowy