AKTUALNOŚCI

stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury

  • Żory

Website Wydział Urbanistyki i Architektury - Urząd Miasta Żory

Warunkiem ubiegania się o to stanowisko jest posiadanie wykształcenia wyższego wykształcenia wyższego technicznego budowlanego lub architektonicznego oraz co najmniej 2-letni staż pracy w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub organach nadzoru budowlanego. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych, a także znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, pakiet MS Office (Word, Excel).

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury” należy składać w terminie do 6 września 2021 r., w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne można składać w jeden z następujących sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Żory, Wojska  Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem jak w ogłoszeniu
  • przesłać drogą mailową na adres [email protected] w formie skanów,
  • przesłać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP,
  • złożyć w punktach Informacji znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Żory przy Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9

To apply for this job please visit bip.zory.pl.