AKTUALNOŚCI

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Urząd Miasta Ostrołęka

Prezydent Ostrołęki ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki. Nabór kandydatów prowadzony będzie do 5 lipca br.

Od osób aplikujących na stanowisko oczekuje się wykształcenia wyższego z zakresu: urbanistyki, architektury, budownictwa, planowania przestrzennego oraz doświadczenia zawodowego: staż pracy 5 lat, w tym preferowane 3 lata pracy przy wykonywaniu podobnych czynności.

To apply for this job please visit bip.um.ostroleka.pl.