AKTUALNOŚCI

PROJEKTANT W ZESPOLE URBANISTYCZNYM

Biuro Rozwoju Gdańska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Stanowisko pracy: od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym – stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach:

Współudział oraz pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, prezentacje projektów na forum publicznym.

 

 Kandydatom oferujemy:

  1. umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.
  2. wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziałach:
    – na stanowisku asystenta/ starszego asystenta od 3700,-zł do 4300,-zł brutto,
    –  na stanowisku projektanta/ starszego projektanta od 4100,-zł do 5400,-zł brutto,
  3. dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe (zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1282),
  4. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

To apply for this job please visit www.brg.gda.pl.