AKTUALNOŚCI

Asystent w Zespole ds. Osadnictwa – Instytut Rozwoju Terytorialnego

Website Instytut Rozwoju Terytorialnego

INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO
Poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy:
Asystent w Zespole ds. osadnictwa

Miejsce pracy: LEGNICA

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

Udział w realizacji zadań Zespołu ds. osadnictwa związanych ze strukturą osadniczą, terenami mieszkaniowymi, bezpieczeństwem, usługami, inwestycjami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, współpracą na polsko-niemieckim pograniczu, w tym:

–     opracowywanie dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na poziomie
regionalnym i subregionalnym, głównie w zakresie osadnictwa,

–     współpraca w przygotowywaniu projektów polityk, strategii, programów, planów,
raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju
społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków
polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej,

–     współpraca przy formułowaniu wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz
instytucje branżowe

–     aktualizacja i prowadzenie bazy danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno–
gospodarczej, procesach rozwoju oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu,
potrzebną do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju,

–     inne zadania zlecone przez kierownictwo IRT.

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

–     wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, współpracy zagranicznej lub geografii,

–     umiejętność prowadzenia prac analitycznych,

–     umiejętność obsługi oprogramowania GIS, w tym w zakresie analiz przestrzennych,

–     samodzielność, kreatywność i komunikatywność,

–     umiejętność pracy w zespole,

–     znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

–     znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

–     znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

–     znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie:

–     co najmniej 3-letni staż pracy, w tym roczny staż pracy w administracji publicznej;

–     doświadczenie w zakresie opracowywania studiów, planów, koncepcji i innych materiałów
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

–     znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

–     umowę o pracę,

–     dodatek stażowy od 5% do 20%,

–     dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

–     dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci pracownika,

–     możliwość stałego rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych),

–     dogodną lokalizację,

–     dofinansowanie do karty MultiSport,

–     możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego

Warunki pracy:

1.    Praca na czas określony: 6 miesięcy – docelowo na czas nieokreślony.

2.    Częstotliwość wyjazdów służbowych: średnia.

3.    Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Więcej informacji:

http://bip.irt.wroc.pl/article/zkk-kropka-110-kropka-3-2022-nabor-na-stanowisko-asystenta-zol/#zkk-kropka-110-kropka-3-2022-nabor-na-stanowisko-asystenta-zol

To apply for this job please visit bip.irt.wroc.pl.