AKTUALNOŚCI

Specjalista ds. strategii rozwoju

Website Centralny Port Komunikacyjny

Biuro Zagospodarowania Przestrzennego Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. strategii rozwoju

Wymagania:

praca w ramach projektu obejmującego przygotowanie i wdrożenie ponadlokalnej strategii rozwoju dla regionu CPK;
gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych;
opracowywanie dokumentacji projektowej, w tym strategii rozwoju oraz dokumentów wdrażających;
współpraca z interesariuszami programu CPK, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, w tym udział w pracach grup roboczych.

Wymagania:

wykształcenie wyższe;
minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze opracowywania lokalnych i ponadlokalnych strategii rozwoju lub przygotowania dokumentacji dla realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy UE;
znajomość celów i kierunków polityki rozwoju na poziomie unijnym i krajowym, znajomość głównych trendów polityk społeczno-gospodarczych;
znajomość uwarunkowań funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
umiejętność pracy na danych, w tym statystycznych, znajomość metodyk analizy danych, umiejętność edycji wykresów, grafów oraz przestrzennego prezentowania danych w formie kartograficznej
zdolności w zakresie analityki przestrzennej zjawisk społeczno-gospodarczych;
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w tematyce związanej ze stanowiskiem (B2);
zdolności krytycznego, samodzielnego myślenia, samodzielnego definiowania problemu i proponowania rozwiązań, operacjonalizacji pomysłów w działania/produkty.

To apply for this job please visit www.cpk.pl.