AKTUALNOŚCI

Jak dobrze wykorzystać nową ustawę krajobrazową? Seminarium eksperckie IM – Gdańsk, 08.10.2015 r.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwanej dalej: ustawą krajobrazową), Instytut Metropolitalny zamierza podjąć temat możliwości jak najbardziej efektywnego wykorzystania tego aktu prawnego. Realizacją tego zamierzenia jest projekt “Ochrona krajobrazu miejskiego. Jak wykorzystać potencjał ustawy?” przeprowadzany we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku. Stanowi on niejako kontynuację konferencji “W stronę piękna”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG w kwietniu 2014 r.

Założeniem projektu jest interdyscyplinarna dyskusja naukowa dotycząca ochrony krajobrazu miejskiego w nowych warunkach prawnych. Odbędzie się ona 8 października 2015 r. (czwartek) w godz. 9-16 w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5.

Będzie to wydarzenie jednodniowe, a jego zasadnicza struktura oprze się na trzech panelach eksperckich: I – Praktyki, II – Instrumenty, III – Gwarancje. Szczegółowy opis zagadnień tematycznych paneli znajduje się w folderze informacyjnym.

Seminarium będzie miało charakter ekspercki, w związku z tym zaprosiliśmy czołowych przedstawicieli środowisk branżowych, którzy zajmują się tematyką ochrony krajobrazu – urbanistów, prawników, działaczy społecznych, ale przede wszystkim: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy bezpośrednio będą wdrażać nowe przepisy prawne. Dla urzędników będzie to okazja do konfrontacji ich dotychczasowych doświadczeń i prac legislacyjnych z innymi samorządowcami oraz naukowcami i praktykami z całej Polski. Seminarium będzie stanowiło znakomite forum do omówienia szans i problemów ujawniających się w praktyce funkcjonowania ustawy krajobrazowej.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Damian Zelewski ([email protected] , +48514372055).

Folder informacyjny

Wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu wydarzeń.