IV Kongres Mieszkaniowy już tej jesieni

Harmonijny rozwój miast, miasta przyszłości, przywództwo w branży deweloperskiej, cel użytkowania wieczystego, a także finansowanie rynku mieszkaniowego – to tylko jeden z wielu tematów, które będą poruszane podczas tegorocznej edycji Kongresu Mieszkaniowego. Konferencja, która co roku gromadzi najwięcej przedstawicieli sektora nieruchomości, odbędzie się 18 września w Narodowym Forum Muzyki.

Analitycy, eksperci z branży nieruchomości i budownictwa, bankierzy, finansiści, a także przedstawiciele rządu i sektora publicznego zagoszczą 18 września we Wrocławiu, aby poruszyć najważniejsze kwestie dotyczące rynku deweloperskiego i wspólnie wypracować rekomendacje dotyczące przyszłości branży i jej realnego wpływu na rozwój polskich miast.

Pierwszy blok debat równoległych

Miasta przeżywają dynamiczny rozwój, zatem stają się one polem ścierania rozmaitych interesów. Harmonijny rozwój miasta wymaga poznania, zrozumienia i uszanowania motywów wszystkich uczestników dyskusji. Wspólny sukces jest możliwy w drodze poszukiwania kompromisu, a nie wzajemnego zwalczania i konfliktów. Dlatego uczestnicy  debaty „Miasto – pole współpracy czy konfliktu” będą starali się zdefiniować najważniejsze płaszczyzny możliwej współpracy, jak również określą te, na których najczęściej dochodzi do konfliktów.

IV Kongres Mieszkaniowy będzie również okazją do pochylenia się nad nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w branży nieruchomości – zarówno w zakresie procesów planowania i realizacji inwestycji deweloperskiej, jak i rozwiązań, jakie są oferowane końcowym użytkownikom tych budynków. Podczas debaty „PropTech” eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy branża jest gotowa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz jakie korzyści może w ten sposób osiągnąć.

Obecnie w branży budownictwa mieszkaniowego mówi się głośno także o niedoborze mieszkań, uproszczeniu procedur administracyjnych i konieczności obniżania kosztów budowy. Z drugiej strony, w Warunkach Technicznych wprowadzane są zapisy, które powodują wzrost a nie spadek kosztów budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podczas debaty „Odyseja Mieszkaniowa 2020 – Energooszczędność w budynkach mieszkalnych” na pewno nasunie się pytanie, co do efektywności rozwiązań wskazanych w Warunkach Technicznych i tym samym zasadności ich stosowania. Czy nowe przepisy rzeczywiście spowodują, że budynek będzie „cieplejszy” i bardziej wydajny energetycznie?

Drugi blok debat równoległych

Podczas drugiego bloku debat tematycznych eksperci pochylą się m.in. nad tematem miasta przyszłości. Sposób projektowania osiedli mieszkaniowych zmienia się bardzo dynamicznie. We współczesnym projektowaniu liczy się estetyka, wymiar ekologiczny, zagospodarowanie przestrzeni wspólnych czy dostępność miejskiej oferty. Osiedla mieszkaniowe to już nie tylko miejsce zamieszkania, ale i przestrzeń dla rozrywki i relaksu. Znane są potrzeby dzisiejszych klientów, a jednocześnie rośnie  świadomość życia w czasach technologicznej – a co za tym idzie, społecznej – rewolucji. Podczas debaty „Miasto przyszłości” na pewno nie zabraknie też tematów, dotyczących tego, jak będą wyglądały osiedla mieszkaniowe w przyszłości, a także jak ukształtują się procesy demograficzne – jak zmieniają się klienci, a co za tym idzie – ich potrzeby.

Z kolei dyskusja podczas debaty „Przywództwo w branży deweloperskiej. Nowe podejście do zarządzania”, będzie koncentrować się na sposobach przygotowania się i przejścia przez potencjalny kryzys z sukcesem – rok 2017 był okresem prosperity dla firm deweloperskich. Deweloperzy sprzedali najwięcej mieszkań w historii funkcjonowania rynku komercyjnego. Z kolei pierwsza połowa 2018 roku wskazuje na trend spadający w sprzedaży mieszkań. Polityka rządu „Mieszkanie +” , wzrost kosztów budowy wpływa na wzrost cen i zmniejszenie popytu. Firmy muszą przygotować się na ewentualny kryzys w branży. Niedoceniana do tej pory rola Zarządu jako lidera i gospodarowanie kapitałem ludzkim mogą okazać się kluczowe dla sukcesu firm.

Ważnym punktem dla konferencji będzie także debata „Cel użytkowania wieczystego, czyli pułapka na inwestorów”. Wybrane miasta w Polsce blokują inwestycje na użytkowaniu wieczystym. Najpierw uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego lub wydają WZ-ki, a gdy inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę, to samo miasto je zaskarża. Dotychczas problem dotyczył głównie Warszawy i Krakowa, ale od grudnia dołączył także Wrocław. Inwestorzy w całym kraju nie czują się już pewnie. Kluczowym pytaniem będzie – kiedy Rząd rozwiąże ten problem?

Część merytoryczna zakończy się ogłoszeniem wyników VIII edycji Rankingu Miast – zestawieniem przygotowywanym corocznie przez PZFD, który chce w ten sposób promować i wspierać dobrą współpracę deweloperów z miastami oraz doceniać ośrodki miejskie, wyróżniające się sprawną i dobrze działającą administracją.

Bilety na wydarzenie są dostępne na oficjalnej stronie Kongresu Mieszkaniowego. Ich liczba jest ograniczona.

Pomysłodawcą i organizatorem IV Kongresu Mieszkaniowego jest Polski Związek Firm Deweloperskich – największa organizacja branżowa, zrzeszająca 170 deweloperów z całej Polski, budujących mieszkania, centra handlowe, biurowce, hotele i parkingi.


Polski Związek Firm Deweloperskich – dzięki wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu buduje partnerskie relacje z podmiotami z branży oraz dba o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Swoim działaniem Związek zapewnia firmom korzystne warunki do prowadzenia działalności na rynku nieruchomości, tak aby zaspokoić rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków. Organizacja zrzesza blisko 170 firm deweloperskich z całego kraju.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.