AKTUALNOŚCI

Istota zieleni w przestrzeni miejskiej

Według prognoz ONZ w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich, a 80% w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wśród wysokich drapaczy chmur, centrów handlowych, ulic i domów musi znajdować się miejsce, w którym możemy trochę odetchnąć.

Trzebiatów / źródło: wikipedia commons

Trzebiatów / źródło: wikipedia commons

Tereny zieleni pełnią bardzo ważną funkcję we współczesnym mieście, a w przyszłości ich rola będzie tylko się zwiększała. Tereny zieleni większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola. Estetyka i urozmaicenie, które wprowadzają do miast są niezbędne do tego, by wśród szkła, betonu i asfaltu żyło nam się lepiej.

Zieleń miejska to nie tylko parki, choć niewątpliwie to właśnie przestrzenie obsadzone licznymi drzewami i krzewami z wytyczonymi ścieżkami przychodzą nam na myśl jako pierwsze. Oprócz parków miejskich możemy znaleźć inne tereny zawierające zieleń, takie jak zieleńce, promenady, ogrody botaniczne, zoologiczne i działkowe, cmentarze, kwietniki czy zieleń uliczna. Każdy z wymienionych terenów wpływa w większym lub mniejszym stopniu na klimat miasta. Oprócz funkcji rekreacyjnej (czynnej lub biernej) i estetycznej, zieleń pełni również rolę społeczno-wychowawczą. Zwłaszcza ogrody przyszkolne, botaniczne i dendrologiczne zasługują tutaj na naszą uwagę. Odpowiednio rozlokowana zieleń wysoka stanowi naturalną ochronę przed wiatrem i potrafi zmniejszyć jego siłę od 20 do 80% w zależności od szerokości i wysokości pasa zieleni. Dodatkowo tereny zieleni nawilżają powietrze i obniżają temperaturę panującą w miastach, co odczuwalne jest zwłaszcza w miesiącach letnich. Jakby tego było mało, odpowiednio zlokalizowana zieleń pomaga walczyć z nadmiernym hałasem panującym w miastach. Zdecydowaną przewagą zasłon wygłuszających z zieleni nad tymi betonowanymi jest na pewno rola estetyczna wykonania. Odpowiednio zaplanowane miasto współgrające z terenami zieleni będzie również dobrze „przewietrzone”, ponieważ kliny zieleni wspomogą cyrkulację i przepływ świeżego powietrza z leśnych terenów podmiejskich. Wszelka zieleń obecna w mieście pełni ważniejszą rolę, niż nam się wydaje dlatego tak ważne jest, aby zajmowała dużą część miasta i żeby była planowana z głową.

Niewątpliwie tereny zieleni są bardzo potrzebne w obszarach zurbanizowanych i warto zadać sobie pytanie czy w naszych miastach istnieje wystarczająca liczba miejsc, w których możemy je spotkać. Liczne prognozy zapowiadające masową migrację ludzi do aglomeracji miejskich pokazują, że problemem niedostatecznej ilości zieleni w tym otoczeniu trzeba zająć się już teraz, póki jeszcze można. Niedługo każde wolne miejsce będzie przeznaczone pod budowę nowych wieżowców, a na zieleń nie będzie już miejsca. Taka wizja chyba nikogo nie cieszy, bo kto by chciał mieszkać w „betonowym lesie”.

Autor: Adam Wronkowski