AKTUALNOŚCI

Nowy standard ISO 37120 ułatwi ocenę i porównywanie miast

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zaprezentowała kryteria, według których będzie oceniać miasta. Działania te mają na celu stworzenie spójnej normy ISO 37120 dla wszystkich zainteresowanych miast.

Obecnie 70 procent światowego PKB generowane jest przez miasta. Mieszka w nich ponad 50% ludności, a procent ten będzie najprawdopodobniej stale zwiększać się. Dziś na świecie nie funkcjonuje spójna i jednolita forma ich oceny. Istnieje wiele rankingów i prób określania jakości życia w miastach, o których pisaliśmy wielokrotnie na naszej stronie, jednak często takie rankingi charakteryzują się niejasnym doborem kryteriów lub nakładaną wagą.

Brak spójnej i odpowiednio przygotowanej normy oraz rosnąca rola obszarów miejskich jest przyczyną decyzji Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej o stworzeniu standardu ISO 37120. Ma być on jednolity dla wszystkich zaangażowanych miast i pozwalać ma na szczegółowe ocenienie każdej ze sfer. Użyte kryteria umożliwią obserwację zmian w ujęciu corocznym. Niewątpliwie ważna dla uczestników projektu będzie także możliwość porównania swoich wyników w każdej ze sfer, z innymi miastami na całym świecie. Zdaniem organizacji norma oraz jej poszczególne kryteria mogłyby być użyte w przyszłości między innymi przez zarządzających miastem, polityków, badaczy, przedsiębiorców czy planistów. Standard ISO 37120:2014 ułatwi dostęp do danych statystycznych oraz umocni ich przejrzystość oraz da inwestorom nowe narzędzia przy analizach wokół ich inwestycji.

W maju 2014 roku grupa miast zdecydowała o przyjęciu kryteriów, które tworzyć będą standard ISO 37120. Zdecydowano o przyjęciu 46 kryteriów w następujących kategoriach:

 • Bezpieczeństwo
 • Dostęp do wody pitnej
 • Edukacja
 • Energia
 • Finanse
 • Gospodarka
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Planowanie przestrzenne
 • Rekreacja
 • Ścieki
 • Śmieci
 • Środowisko
 • Telekomunikacja i media
 • Transport
 • Warunki mieszkalnictwa
 • Zarządzanie
 • Zdrowie

Standard został wprowadzony do użytku 15 maja 2014 podczas światowego szczytu miast, organizowanego przez Global City Indicators Facility. Jest to jedna z organizacji zaangażowana w rozwój tego standardu. Wśród miast zainteresowanych udziałem w projekcie nie ma jeszcze żadnego miasta z Polski.