A4_urban_news_650x327-3

A4_urban_news_650x327-3

Rysunek 2 Konfiguracja prezentacji kartograficznej