AKTUALNOŚCI

A4_urban_news_650x327-1

A4_urban_news_650x327-1

Rysunek 1 Kartodiagram strukturalny (segmentowy)