IM: Memorandum i materiały z seminarium eksperckiego nt. audytu krajobrazowego

Instytut Metropolitalny prezentuje zbiór materiałów powstałych w związku z seminarium eksperckim pt. „Audyt krajobrazowy. Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac”, które odbyło się dnia 15 kwietnia 2016 r. w Olivia Business Centre w Gdańsku. Na bazie wypowiedzi i prezentacji uczestników, jak również uwag zgłoszonych na piśmie, Instytut Metropolitalny sporządził listę postulatów skierowanych zarówno do projektodawców rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie audytu krajobrazowego, jak i do ustawodawcy. Wnioski zostały ujęte wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami w 11 punktach, tworząc memorandum, które zostało ostatecznie zatwierdzone 15 czerwca 2016 r. i przekazane na piśmie do Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zaś obecnie jest prezentowane szerokiej opinii publicznej wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym ze wspomnianego seminarium eksperckiego.

IM

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i mamy nadzieję, że dyskusja zainicjowana przez Instytut Metropolitalny i Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przyczyni się do jak najefektywniejszego uregulowania kwestii audytu krajobrazowego w polskim porządku prawnym.

MEMORANDUM

źródło: http://www.im.edu.pl