II Colloquium Przyszłość śląskich miast: Nowa urbanizacja na starym podłożu, Katowice, 28.02.2018

Nowa urbanizacja na starym podłożu

w ramach Jubileuszu 60-lecia KPZK PAN

pod honorowym patronatem

 Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego – Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego – Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

Kazimierza Karolczaka – Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

przy współudziale

Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Termin

28 lutego 2018 r.

Cele konferencji

  1. Wymiana poglądów na temat przebiegu i kształtu procesów suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w regionie zurbanizowanym.
  2. Prezentacja nowych idei i różnych perspektyw kształtowania nowej urbanizacji w powiązaniu z tworzeniem się nowej gospodarki w regionie.
  3. Rekomendacje dotyczące regionalnej i metropolitalnej polityki miejskiej oraz zarządzanie przepływami urbanizującymi region.

Wątki tematyczne i różne perspektywy

  1. Wpływ „starego podłoża” gospodarczego i kulturowego na formułowanie się nowych idei i koncepcji urbanizacji w regionie.
  2. Ogląd intelektualny i praktyczny nowej urbanizacji w perspektywach architektonicznej, ekonomicznej, ludnościowej i środowiskowej.
  3. Studia przypadków zjawisk suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w województwie śląskim.

Agenda

   9.00 – 9.45   Rejestracja

  9.45 – 10.00   Przywitanie Uczestników i otwarcie konferencji

10.00 – 10.15   Wystąpienie plenarne Prof. dr hab. Andrzeja Klasika

10.15 – 11.00   Panel I – Nowa urbanizacja w perspektywie architektonicznej

11.00 – 11.45   Panel II – Nowa urbanizacja w perspektywie ekonomicznej

11.45 – 12.30   Dyskusja plenarna – Przyszłość śląskich miast cz. I

12.30 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.30   Wystąpienie Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego

13.30 – 14.15   Panel III – Nowa urbanizacja w perspektywie ludnościowej

14.15 – 15.00   Panel IV – Nowa urbanizacja w perspektywie środowiskowej

15.00 – 15.45   Dyskusja plenarna – Przyszłość śląskich miast cz. II

15.45 – 16.00   Zakończenie colloquium

Harmonogram zgłoszeń

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o elektronicznie potwierdzenie uczestnictwa do 23 lutego 2018 r.

Sekretariat

mgr Monika Janiszek ([email protected])

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Miejsce obrad

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1

(wjazd na parking od strony ul. Granicznej)

Audytorium Parnassos

PROGRAM | ULOTKA

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.