AKTUALNOŚCI

Wielka Brytania budownictwo mieszkaniowe

Wielka Brytania budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii | opracowanie na podstawie: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/live-tables-on-house-building