Plan szczecina 1960, źródło: http://sedina.pl/wordpress/index.php/2004/10/28/nowa-tosamo-szczecin-1945-1970-odcinek-4-polacy-mieszkacy-szczecina/

Plan szczecina 1960, źródło: http://sedina.pl/wordpress/index.php/2004/10/28/nowa-tosamo-szczecin-1945-1970-odcinek-4-polacy-mieszkacy-szczecina/