Dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju, źródło: http://isap.sejm.gov.pl/

Dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju, źródło: http://isap.sejm.gov.pl/