AKTUALNOŚCI

Hamburg: Plan spójnej sieci terenów zielonych

Hamburg w 2011 roku zdobył miano “Zielonej Stolicy Europy”, jednak lokalne władze nie poprzestają działań. Rada tego drugiego co do wielkości miasta Niemiec planuje wprowadzenie planu o nazwie „Grüne Netz” (Zielona Sieć).

Zielona sieć Hamburga

Plan ten zakłada zastąpienie części dróg, terenami zielonymi. Nowe zielone ciągi łączyć mają już istniejące parki, ogrody, place zabaw, tereny sportowe czy cmentarze w północnej części miasta. Miałyby być one ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i dać im kolejną możliwość odpoczynku oraz rekreacji w mieście. Jednym z celów jest także zmniejszenie weekendowego ruchu drogowego i sprawienie, aby zmniejszyć ilość wyjazdów mieszkańców poza miasto w celu spędzania czasu wolnego. Ma to nastąpić poprzez zachęcenie ich do korzystania z zasobów zielonych w mieście.

Ruch samochodowy miałby być ograniczamy oraz rozkładany poza główne ciągi komunikacyjne. W centrum zaś ograniczony do minimum. Podstawę w mieście stanowić ma ruch pieszy, rowerowy oraz komunikacja zbiorowa. Sieć chodników, ścieżek rowerowych oraz terenów zielonych  ma rozciągać się od ścisłego centrum, aż po przedmieścia i obejmować 40 procent powierzchni miasta.

Podsumowując, plan przewiduje likwidację potrzeby korzystania z samochodów w ciągu dwóch dekad oraz stworzenie „zielonej sieci” w mieście. Projekt, pomimo że jest na razie w początkowej fazie, wywołuje dużo kontrowersji. Lokalni politycy przekonują jednak, że większość ludności Hamburga popiera projekt.

Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę miasta Hamburga.