AKTUALNOŚCI

Guggenheim Helsinki: finałowa szóstka

Poznaliśmy sześciu finalistów w konkursie na projekt Muzeum Guggenheima w Helsinkach, o którym pisaliśmy w październiku.

11-osobwe jury zebrało się na cztery dni w stolicy Finlandii by ocenić 1715 nadesłanych prac. Początkowo pod uwagę wzięto podstawowe kryteria czyli: oddziaływanie założenia na sylwetę miasta, architekturę obiektu i jego użyteczność. Koncepcje przydzielono do grup zielonej, żółtej i czerwonej, co oznaczało po prostu: tak, może i nie. Zaaprobowane pozycje analizowane były przez pary sędziów, skupiono się tam na szczegółowych wytycznych. Odrzucono prace, które m.in. nie uwzględniały kontekstu miejsca lub zbyt bardzo nawiązywały do wcześniejszych muzeów marki Guggenheima.

Nad zawężoną, długą listą, debatowały zespoły pięcioosobowe. Poruszane były głównie zagadnienia skali miejskiej, przestrzeni publicznej, jakości i charakteru światła, rozplanowania przestrzeni do funkcji wystawienniczej, użyte materiały oraz zastosowane rozwiązania techniczne i ekologiczne. Na tym etapie członkowie komisji konkursowej głosowali na dane projekty w skali 1–5.

Sąd konkursowy wybrał ostatecznie sześć projektów: GH-04380895; GH-1128435973; GH-121371443; GH-5059206475; GH-5631681770; GH-76091181. Zgłoszenia cały czas pozostają tajne.

Wszystkie wytypowane projekty łączy nowe spojrzenie na muzeum, dają możliwość wyjścia poza schematy i rozszerzenie jego roli w przestrzeni, nie tylko Helsinek. Zwycięzca zostanie ogłoszony w czerwcu 2015 roku.

Poniżej prezentujemy projekty zakwalifikowane do ostatniej fazy rywalizacji.

Komisja konkursowa została wyznaczona przez Fundację Solomona R. Guggenheima, władze Finlandii i Helsinek oraz Fiński Związek Architektów, w jej skład wchodzą: Mark Wigley, Mikko Aho (dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Helsinki), Jeanne Gang (Studio Gang Architects), Juan Herreros (Estudio Herreros), Anssi Lassila (OOPEAA Office for Peripheral Architecture), Erkki KM Leppävuori (VTT – Fińskie Centrum Badań Technologicznych), Rainer Mahlamäki (Lahdelma & Mahlamäki Architects, projektant Muzeum Historii Żydów Polskich), Helena Säteri (Ministerstwo Środowiska Republiki Finlandii), Nancy Spector (Fundacja Solomona R. Guggenheima).